VETINO Jaggy Brno - Veterinární klinika
CZ
menu

NAŠE SLUŽBY

SLUŽBY KLINIKY VETINO JAGGY BRNO

Specializace poskytovaných služeb na naší klinice jsou: anesteziologie, dermatologie, chirurgie a ortopedie, interní medicína a onkologie, neurologie, rehabilitace a fyzioterapie. Každé oddělení má odpovědného lékaře, který má za sebou roky zkušeností a je vysoce kvalifikovaný, a pod jeho vedením sbírají cenné zkušenosti mladí kolegové – jejich každý krok je poté vždy konzultován s odpovědným lékařem.

Díky prvotřídnímu vybavení, jako je jednotka magnetické rezonance, ultrazvuk, rentgen s možnosti skiaskopie, endoskop a vybavení umožňující minimální invazivní chirurgickou intervenci (harmonický skalpel, artroskop a laparoskop), se můžete spolehnout na nejlepší možnou péči.

Anesteziologie

Hlavním úkolem a cílem anesteziologa je zklidnit, popřípadě plně uspat pacienta pro různé diagnostické či chirurgické zákroky tak, aby byl maximálně eliminován stres a další anesteziologická rizika. Za použití moderního technického vybavení je tak zajištěna péče jak pro pacienty podstupující rutinní zákroky, tak pro vysoce kritické pacienty.

Anesteziologický servis na klinice je založen na tom, že jeden anesteziolog se věnuje vždy pouze jednomu pacientovi a je s ním od počátku anestézie až do úplného probuzení, kdy je pacient předán na pooperační oddělení do péče veterinární sestry.

–      Hlavní důraz je kladen na zajištění maximální bezpečnosti anestezie, a to pomocí dodržení následujících bodů:

–      předanesteziologické klinické vyšetření pacienta, v případě potřeby EKG a RTG vyšetření, statimové vyšetření krve

–      přítomnost anesteziologa během celého zákroku

–      použití šetrných a dobře metabolizovatelných anestetik

–      použití inhalační anestezie

–      důkladný monitoring pacienta v průběhu anestezie za pomoci monitoru životních funkcí a vedení anesteziologického protokolu (měření srdeční a dechové frekvence, EKG, tlaku a teploty, saturace organizmu kyslíkem, množství vydechovaného CO2)

–      souběžné použití jiných typů anestezie umožňujících snížení celkového množství anestetik podaných pacientovi a tím zajišťují větší bezpečnost anestezie (lokální anestezie, svodná anestezie, epidurální anestezie)

–      infuzní, popřípadě transfuzní terapie v průběhu anestezie za pomoci infuzní pumpy

–      podávání analgetik během anestezie za pomoci lineárního dávkovače

–      zajištění pooperačního monitoringu pacienta , možnost kyslíkové terapie

Mimořádná pozornost je věnována speciálně kritickým a polytraumatickým pacientům, kardiakům a pediatrickým a geriatrickým pacientům.

Neméně důležité pro komfort pacienta po chirurgickém zákroku je zvládnutí pooperační bolestivosti pomocí účinných analgetických protokolů.

Možnost anestezie je zabezpečena nepřetržitě!!!!!

Personální obsazení: MVDr. Hana Jarešová, MVDr. Ján Kulfan

Dermatologie

Dermatologické oddělení poskytuje servis v případě všech typů onemocnění kůže a kožních derivátů (alergických, imunitně zprostředkovaných, hormonálních, parazitárních a infekčních). Vysoká kvalita péče je zabezpečena MVDr. Janem Rybníčkem Dip. ECVD, který ordinuje na naší klinice jako externí specialista obvykle jedenkrát týdně. Termín schůzky je nutné si vyjednat dopředu telefonicky na recepci kliniky. Mimo to zajišťuje MVDr. Rybníček pro naši kliniku i pro ostatní veterinární lékaře dermatohistopatologický servis.

Bližší informace i potřebné formuláře získáte přímo na stránkách MVDr. Rybníčka www.vetderm-rybnicek.cz.

Personální obsazení: MVDr. Jan Rybníček, DipECVD

Chirurgie a ortopedie

Oddělení chirurgie a ortopedie nabízí chirurgické řešení onemocnění v dutině hrudní nebo břišní (torze, novotvary, traumatické krvácivé stavy, brániční kýla, dušnost). Dále nabízí chirurgickou léčbu onemocnění uší, zevního zvukovodu a středního ucha, brachycefalického syndromu, kolapsu průdušnice pomocí zavedení stentu a v neposlední řadě i kožní plastiku. Jako jedno z mála pracovišť v České republice provádíme i tzv. minimálně invazivní zákroky – laparoskopii, thorakoskopii a artroskopii.

Mezi nejčastěji prováděné procedury patří laparoskopická nebo laparoskopicky asistovaná kastrace feny. Cílem tohoto zákroku je stejně jako při „klasické“ kastraci odstranit vaječníky (ovariektomie), případně vaječníky i s dělohou (ovariohysterektomie). Zásadní odlišností oproti klasickému provedení (laparotomicky) je však nesrovnatelně menší operační rána a tedy výrazně kratší doba zotavení po operaci, značná redukce pooperační bolesti a výrazně nižší riziko komplikací. Dále lze laparoskopii využít jako diagnostické metody, kdy je třeba břišní dutinu jen prohlédnout, nebo pro případné odebrání vzorků k histologickému vyšetření.

Výhoda artroskopie je v minimální chirurgické invazi, avšak za maximální vizualizace prostředí kloubu. Díky tomu můžeme přesně zacílit chirurgické ošetření a zároveň máme možnost ošetřit větší počet kloubů při jednom výkonu. Další výhodou je zkrácená pooperační péče. Mezi problémy, které řešíme artroskopicky, patří dysplázie loketního kloubu, osteochondróza kloubů, ruptury předního zkříženého vazu.

Provádíme ortopedickou diagnostiku onemocnění podpůrného a pohybového aparátu a nabízíme všechny moderní léčebné techniky – externí a interní fixační a stabilizační systémy, terapeutickou artroskopii, TPO (trojitá osteotomie pánve), JPS (juvenilní pubická symphysiodeze), TPLO a TTA (metody korekce poškození zkříženého vazu), zprostředkování totální endoprotézy na privátní klinice prof. Dragana Lorinsona ve Vídni.

Personální obsazení: MVDr. Jana Vrábová

Interní medicína

Interní medicína je lékařskou disciplínou, jejímž cílem je diagnostikovat a léčit nemoci orgánů uložených v dutině břišní a hrudní.

Naše pracoviště je schopno poskytnout diagnostický servis a léčebnou péči pacientům s dechovými, močovými, trávícími problémy a pacientům s poruchou funkce žláz s vnitřní sekrecí. Vysoký odborný standard poskytujeme i pacientům s nádorovým onemocněním a pacientům pediatrickým. Součástí diagnostických procedur jsou i zobrazovací techniky – sonografické, rentgenologické a endoskopické vyšetření (včetně laparoskopie).

Vyšetření tělních tekutin (krve, moči, kloubní tekutiny, mozkomíšní tekutiny, volné břišní nebo hrudní tekutiny) a vzorků z orgánů a útvarů odebraných tenkojehelnou aspirací je předmětem tzv. klinické patologie, jejíž součástí je zejména cytologické vyšetření.

Personální obsazení: MVDr. David Hanzlíček, DVM, MVDr. Martina Benešová, MVDr. Dominika Morvayová

Neurologie

Je naším prestižním oborem a nabízí pomoc všem pacientům s onemocněním nervového systému. Diagnostikujeme a řešíme potíže s chůzí, koordinací, bolestivé stavy, abnormální projevy chování, záchvaty, traumata hlavy a páteře a pochopitelně i obrny končetin. Nedílnou součástí této nabídky je i následná fyzioterapie. Předností našeho servisu je kromě nezpochybnitelné nejvyšší odbornosti i schopnost provedení diagnostiky a terapie v jediném dni u těch případů, které vyžadují neodkladné řešení nebo u kterých rozdělení diagnostiky do více kroků a opakovaných anestézií představuje medicínské riziko.

Výše uvedené neurologické problémy diagnostikujeme za pomoci následujících vyšetřovacích technik – RTG páteře, kontrastní vyšetření páteře – myelografie, MRI, EEG, EMG/ENG – elektromyografie/elektroneurografie, vyšetření mozkomíšního moku.

Rutinně prováděné neurochirurgické zákroky jsou výhřezy meziobratlové plotýnky, zlomeniny a luxace páteře, traumata hlavy, instabilita krční páteře (Wobblerův syndrom), nádory mozku a míchy, anomálie mozku (hydrocefalus, quadrigeminální cysty), anomálie míchy (syringomyelie, arachnoidální cysty, dermoidní sinus), portosystemické zkraty (shunty).

Personální obsazení: MVDr. Aleš Tomek, DipECVN, MVDr. Tereza Kosinová Paušová, Gda en Veterinaria Miriam Žáková

Rehabilitace a fyzioterapie

Fyzioterapie – jako pasivní, ale zejména aktivní rehabilitace – je podstatnou a nedílnou součástí léčby pacientů s neurologickými, případně ortopedickými problémy. Kořeny našeho stylu fyzioterapie jsou na Veterinární Universitě v Bernu, která je proslavená nejen po Evropě svými úspěšnými a uznávanými postupy rehabilitace. Věhlas této školy dosáhl i do USA, kde je nazývána mezi veterinárními neurology „Jaggy’s dance“ podle jména vedoucího katedry neurologie, prof. André Jaggyho, který propůjčil jméno i celé naší klinice. Rehabilitaci u nás provádí zkušený personál kliniky podle plánu sestaveného lékařem na základě individuálních potřeb každého jednotlivého pacienta.

Důležitou součástí rehabilitace, zejména pacientů s těžkými poruchami hybnosti, je magnetoterapie a hydroterapie, která je prováděná v bazénu. Při speciálních cvicích na suchu používáme různé rehabilitační pomůcky. Aktivní fyzioterapie je často velmi časově i fyzicky náročná práce, vyžadující nejen nemalé úsilí ze strany fyzioterapeuta, ale zejména aktivní podíl samotného pacienta. Pro podnícení snahy psího nebo kočičího pacienta je nutno uplatňovat pozitivní stimulaci (pamlsky apod.), čímž se pro většinu pejsků a koček stává rehabilitace procedurou zábavnou, ba dokonce oblíbenou.

Personální obsazení: MVDr. Aleš Tomek, DipECVN, MVDr. Tereza Kosinová Paušová, Lenka Brzobohatá fyzioterapeutická asistentka