Jaggy Brno - Veterinární klinika
menu

UPOZORNĚNÍ: KORONAVIRUS

Vážení klienti,

dle usnesení vlády naše činnost zůstává zachována a cesta k veterináři není zakázaná. Žádáme vás o dodržování hygienických pravidel a o snahu minimalizovat pravděpodobnost nakažení našeho personálu a sebe navzájem.

Je nutné aby každý klient dodržoval aktuální nařízení vlády. Bez roušky nebude umožněn vstup na kliniku.

Zejména:

– Omezte dobu strávenou v čekárně na minimum, na recepci vyplňte kartu pacienta a dále vyčkejte venku na vyzvání recepční nebo doporučujeme Vaši přítomnost nahlásit  telefonicky na tel.č. 545 234 035 a čekat na další instrukce

– Po vstupu na kliniku použijte dezinfekci a velmi oceníme, když při komunikaci s personálem použijete své roušky

– Pokud jste v karanténě, nebo máte teplotu a příznaky onemocnění dýchacích cest, nevstupujte k nám, zajistěte v případě nutnosti jiný doprovod svého zvířete.

– Se zvířetem vstupujte do prostor kliniky pouze jeden.

– Udržujte kdykoli je to možné mezi sebou navzájem a personálem odstup 2 metry.

– Přednostně používejte platební kartu.

– MVDr. Rybníček – dermatologie bude od května opět ordinovat na naší klinice.

Děkujeme za pochopení,

Jaggy Brno