tel.: 545 234 035
klinika@jaggy.cz

Klinika JAGGY – společnost specializovaných veterinárních lékařů

Klinika JAGGY je prvním referenčním pracovištěm v České republice a specializuje se na řešení složitých případů onemocnění psů a koček. Hlavní filozofickou myšlenkou kliniky je odborná zdatnost lékaře, která je jistě rozhodujícím faktorem při řešení medicínských problémů. Tento fakt je určující pro další profesní vývoj našich spolupracovníků. Ctíme jednotný systém vzdělávání veterinárních specialistů v Evropě a proto také jediní diplomovaní Evropští specialisté z naší země pochází z naší kliniky. Díky dobrým profesním vztahům s předními evropskými odborníky se mohou naši lékaři každoročně vydávat na několikaměsíční stáže na špičková pracoviště Evropy. Příjemné a vstřícné jednání společně se špičkovým technickým vybavením je pak samozřejmostí.

Děkujeme Vám i našim referujícím kolegům za projevenou důvěru.